Lovisedalsslingan 117

Västra Bällsta Vallentuna - Stockholms län