Lundbyvägen 18

Åkers Styckebruk Strängnäs - Södermanlands län