Näskaräng 11

Grovstanäs Norrtälje - Stockholms län