Saltsjöbadsvägen 13

Nacka - Saltsjö-Duvnäs Nacka - Stockholms län