Sanda Sandgårde 1051

Västergarn Gotland - Gotlands län