Skarpöborgshöjden 11

Skarpö Vaxholm - Stockholms län