Skogsängsvägen 55

Trollbäcken Tyresö - Stockholms län