Skogsfrugränd 28

Bromma Stockholm - Stockholms län