Skogshyddevägen 12

Tosterön Strängnäs - Södermanlands län