Stenbitsvägen 12

Sticklinge Lidingö - Stockholms län