Storgatan 23

Kättilstorp Falköping - Västra Götalands län