Sundsmaravägen 23

Skärgårdsstad Österåker - Stockholms län