Sundsmarken Björnesten 1

Sundsören Mariestad - Västra Götalands län