Svärtavägen 21

Bålsta Västerängen Håbo - Uppsala län