Tenorgränd 63

Vällingby Stockholm - Stockholms län