Tingsvägen 12

Ytterby Kungälv - Västra Götalands län