Tjärdalsvägen 6

Bäckängen Karlstad - Värmlands län