Torkstugevägen 14

Vanneberga Kristianstad - Skåne län