Tröskverksvägen 17

Älvsjö Stockholm - Stockholms län