Vindelvägen 5

Hällnäs Vindeln - Västerbottens län