Lärbro Stora vägume 1230

Norra Gotland Gotland - Gotlands län