Rosengången A200

Östra Sommarstaden Malmö - Skåne län