Blåeldsvägen 9

Hässelby Villastad Stockholm - Stockholms län