Boplatsringen 37

Ältadalen Nacka - Stockholms län