Ekshäradsgatan 71

Farsta Stockholm - Stockholms län