Malmkörarvägen 121

Vattholma Uppsala - Uppsala län