Otto Bondes väg 96

Tråsättra Österåker - Stockholms län