Skridskogatan 19

Fasseröd Uddevalla - Västra Götalands län