Skrinnarstigen 9

Tullinge Botkyrka - Stockholms län