Generalsvägen 13C

Österskär Österåker - Stockholms län