Bergslagsvägen 18B

Karlsdal Köping - Västmanlands län