Chapmansgatan 5

Kungsholmen Stockholm - Stockholms län