Hjalmar Lundbohmsvägen 83C

Luossavaara Kiruna - Norrbottens län