Holmgatan 16E

Pantarholmen Karlskrona - Blekinge län