Järnbärarvägen 10

Skärholmen Stockholm - Stockholms län