Kilströmskajen 7A

Björkholmen Karlskrona - Blekinge län