Kolargränd 5

Kolarbyn Fagersta - Västmanlands län