Kristiansborgsallén 20

Centrum Västerås - Västmanlands län