Prinsgatan 9

Karlshamn Centrum Karlshamn - Blekinge län