Sareksvägen 8

Traneberg Stockholm - Stockholms län