Sjötullsgatan 6

Östra Hamnen Västerås - Västmanlands län