Skarpbrunnavägen 9

Hallunda Botkyrka - Stockholms län