Södra Ringvägen 2C

Centrum Västerås - Västmanlands län