Stora gatan 1A

Centrum Västerås - Västmanlands län