Avståndsvägen 2

Skälby Västerås - Västmanlands län