Lönsviksvägen 54

Lönsvik Norrtälje - Stockholms län