Salebodavägen 70

Holmsjö Karlskrona - Blekinge län