Södra Esplanaden 13

Centrum Sala - Västmanlands län