Sörskatevägen 47

Hällestad Finspång - Östergötlands län