Strålsnäs Annelund 1

Strålsnäs Boxholm - Östergötlands län